Kirjautuminen OSAT-järjestelmään lähipalveluiden ohjeistuksen kautta.